بیوگرافی

_
 • نام و نام خانوادگی : بابک احمدی
 • رشته تحصیلی : مهندسی شبکه
 • شروع فعالیت در زمینه کامپیوتر و اینترنت : سال 1375
 • شروع فعالیت حرفه ای : سال 1379
بابک احمدی مدیرعامل شرکت مشکی نت کیش

رزومه کاری

_
 • سال 1379 الی 1382مدیر مسئول خدمات کامپیوتری ( Persian IT )
 • سال 1382 الی 1384موسس و مدیر مسئول اولین گیم نت استان زنجان به نام ( Game Master )
 • از سال 1382 اولین مدرس و برگزار کننده دوره های هک در استان زنجان در آموزشگاه فنی و حرفه ای ( رز نت )
 • سال 1384 الی 1385 رئیس هیئت مدیره آموزشکده مجتمع فنی تهران (نمایندگی اهواز)
 • سال 1385 تاکنونموسس و مدیرعامل شرکت اینترنتی مشکی نت در زنجان و جزیره کیش ( Black Net )

گواهی نامه های بین المللی و مدارک تخصصی

_

گواهی نامه های بین المللی

و مدارک تخصصی

_
 • گواهی نامه دوره بین المللی حرفه ایمهندسی مایکروسافت ( MCSE )
 • گواهی نامه دوره بین المللیتجهیزات شبکه سیسکو ( CCNA )
 • گواهی نامه دوره بین المللیسیستم عامل لینوکس ( +LINUX )
 • گواهی نامه دوره بین المللیشبکه ها در لینوکس ( LINUX ADMINISTRATOR )
 • گواهی نامه دوره بین المللیراه اندازی شبکه ( +NETWORK )
 • گواهی نامه دوره بین المللیمهندسی سخت افزار ( +A )
 • گواهی نامه دوره بین المللیکاربری کامپیوتر ( ICDL )
 • گواهی نامه دوره بین المللیامنیت هک مسترینک ( CEH )
 • گواهی نامه دوره بین المللیطراحی سایت ( CIW )
 • گواهی نامه دوره بین المللیبرنامه نویسی ( HTML, CSS, ASP.NET )